รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 52.187
DS 51.861
39.505 - 0.000 17/11/2018 21:45
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.278
DS 70.043
95.423 - 0.000 17/11/2018 22:00
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 1.110
DS 1.050
- 0.000 17/11/2018 22:00
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.844
DS 0.835
- 0.000 17/11/2018 22:15
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.743
DS 0.484
- 0.000 17/11/2018 22:15
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.595
DS 22.770
- 0.000 17/11/2018 22:00
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.595
DS 25.780
0.130 - 0.000 17/11/2018 22:00
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 19.551
DS 20.009
0.872 - 0.000 27/08/2018 18:30
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.595
DS 25.022
0.000 - - 17/11/2018 22:00
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 24.789
DS 24.467
9.414 - 0.000 17/11/2018 22:00
6 ปตร. ท่าแนะ US 34.216
DS 27.567
- 2.000 17/11/2018 22:00
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.276 - 0.000 17/11/2018 22:00
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 42.365 - 0.000 17/11/2018 21:45
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 50.106 - 0.000 17/11/2018 22:15
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 48.377 - 0.000 17/11/2018 22:15
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 37.646 - 0.000 17/11/2018 22:15
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 161.006 - 0.000 13/11/2018 00:30
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 173.502 - 0.000 17/11/2018 22:15
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 173.855 - 0.000 17/11/2018 22:00
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 166.756 - 0.000 03/06/2018 15:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก - - -
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก - - -
3 สถานีสาริกา นครนายก - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
- 5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 1.090
DS 0.273
- 0.000 23/07/2018 09:15
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.030
- 0.000 23/07/2018 09:15
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 2.458
DS 2.436
0 - 0.000 10/11/2018 06:15
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 2.032
DS 0.673
0 - 0.000 17/11/2018 22:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US 0.851
DS 0.336
0.000 - 0.000 16/11/2018 20:00
2 ปตร.คลองสุคต US 1.179
DS 1.428
43.930 - 0.000 17/11/2018 22:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US -2.635
DS 1.171
- 0.000 17/11/2018 22:15
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 0.614
DS 0.949
- 0.000 17/11/2018 21:45
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 0.648
DS 0.000
- 0.000 17/11/2018 22:15
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร 0.000 - 0.000 15/11/2018 17:00
2 บ้านท่าทับทิม ชุมพร 0.000 - 0.000 17/11/2018 22:00
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 3.882
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.000
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.000
- 0.000 17/11/2018 07:00
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.000
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.041
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.013
จุดวัดน้ำที่ 6 : 1.982
จุดวัดน้ำที่ 7 : -0.499
- 0.000 12/11/2018 18:30
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 47.616 212.089 0.580 - 17/11/2018 22:00
2 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) 38.160 236.546 0.580 - 17/11/2018 22:15
3 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 32.149 195.174 0.820 - 17/11/2018 22:15

Back to Top