ระดับบานประตู

ชื่อสถานี วันที่ เวลา ระยะบานประตู (เมตร)
1 2 3 4 5 6 7
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
วังบัว 09/06/2019 04:00:00 0.000 0.530 10.005 1.804 0.036 0.000 0.000
วังยาง 17/04/2019 08:00:00 10.014 10.020 0.990 9.064 10.011 0.000 0.000
โครงการชลประทานพระพิมล
ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา 04/11/2019 15:30:00 17.354 - - - - - -
ปตร.ฉิมพลี 04/11/2019 15:30:00 -1.232 - - - - - -
โครงการชลประทานพัทลุง
ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 16/02/2019 19:15:00 -16.823 - - - - - -
ปตร. ท่าแนะ 02/10/2020 17:45:00 - - - - - - -
สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 27/08/2018 18:30:00 0.388 - - - - - -
สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 02/10/2020 18:00:00 -8.610 - - - - - -
สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 02/10/2020 17:45:00 -0.309 - - - - - -
สถานีฝายคลองบ้านพร้าว 02/10/2020 18:00:00 9.034 17.498 0.006 - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
ประตูคลองขนมจีน 23/07/2018 09:15:00 0.404 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ประตูบางยี่หน 10/09/2017 16:15:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ประตูปลายคลองสาลี 23/07/2018 09:15:00 8.830 4.709 6.491 0.000 0.000 0.000 0.000
ประตูระบายน้ำบางแขยง 30/07/2019 17:00:00 10.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 01/01/2070 23:30:00 3.509 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่) 16/11/2018 20:00:00 -7.929 - - - - - -
ปตร.คลองสุคต 03/04/2020 09:00:00 8.062 - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ปตร.คลอง 13 สายล่าง 24/11/2020 09:45:00 0.000 0.000 0.000 0.000 9,998.813 9,998.813 9,998.813
ปตร.สน.ปลายคลอง 21 24/11/2020 09:45:00 0.000 0.000 9,998.813 9,998.813 9,998.813 9,998.813 9,998.813
สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู) 12/09/2019 11:15:00 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต 02/10/2020 18:00:00 10.005 3.330 9.995 0.458 0.000 0.000 0.000
สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่) 01/02/2019 12:30:00 10.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Back to Top