ระดับบานประตู

ชื่อสถานี วันที่ เวลา ระยะบานประตู (เมตร)
1 2 3 4 5 6 7
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
วังบัว - - - - - - -
วังยาง - - - - - - -
โครงการชลประทานพระพิมล
ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา - - - - - - -
ปตร.ฉิมพลี - - - - - - -
โครงการชลประทานพัทลุง
ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - - - - -
ปตร. ท่าแนะ - - - - - - -
สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - - - - -
สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - - - - - - -
สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - - - - - - -
สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
ประตูคลองขนมจีน - - - - - - -
ประตูบางยี่หน - - - - - - -
ประตูปลายคลองสาลี - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ - - - - - - -
ปตร.คลองสุคต - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - - - - - -
สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ - - - - - - -

Back to Top