โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก

ระดับน้ำ 0.760 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 08:45
ระดับน้ำ 0.680 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 08:45
ระดับน้ำ 1.060 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 08:45
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top