โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก

ระดับน้ำ 0.870 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 10:30
ระดับน้ำ 1.150 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 10:30
ระดับน้ำ 2.620 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 15.300 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.360 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 10:30
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top