โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก

ระดับน้ำ 0.590 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 04/08/2021 เวลา 22:45
ระดับน้ำ 0.470 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 04/08/2021 เวลา 22:45
ระดับน้ำ 0.870 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 04/08/2021 เวลา 22:45
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top