โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก

ระดับน้ำ 1.010 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/09/2023 เวลา 14:00
ระดับน้ำ 0.440 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 07/08/2023 เวลา 14:45
ระดับน้ำ 2.050 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 29/01/2023 เวลา 23:00
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top