โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก

ระดับน้ำ 1.790 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2021 เวลา 05:45
ระดับน้ำ 1.120 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 23.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.540 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2021 เวลา 05:45
ระดับน้ำ 4.070 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 42.900 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.480 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2021 เวลา 05:45
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top