โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก

ระดับน้ำ 1.040 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 39.700 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.370 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 08/08/2022 เวลา 17:15
ระดับน้ำ 1.000 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 08/08/2022 เวลา 17:15
ระดับน้ำ 2.070 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 16.100 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.360 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 08/08/2022 เวลา 17:15
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top