ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ.
18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - - - - - - - 0.000
2 วังบัว กำแพงเพชร - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - - 0.000
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - - 0.000
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - - - - - - 0.000
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
6 ปตร. ท่าแนะ - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี - - - - - - - 0.000
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ - - - - - - - 0.000
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ - - - - - - - 0.000
โครงการท่าลาด
1 ฝายท่าลาด ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000 1.000
2 คลองส่งน้ำ ท่าลาด ตอน 2 ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000 4.000 0.250 0.000 0.000 4.250
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก 12.000 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 19.000
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 12.000 5.000 0.000 2.000 2.000 1.000 0.000 22.000
3 สถานีสาริกา นครนายก 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
4 คลองสีเสียด นครนายก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 คลองขุนแก้ว นครนายก 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 คลองขนุน นครนายก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 เขานางบวช นครนายก
9 นครนายก(หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 3.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - - - - - - 0.000
2 ประตูปลายคลองสาลี - - - - - - - 0.000
3 ประตูคลองขนมจีน - - - - - - - 0.000
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา - - - - - - - 0.000
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา - - - - - - - 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่) - - - - - - - 0.000
2 ปตร.คลองสุคต - - - - - - - 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - - - - - - 0.000
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่) - - - - - - - 0.000
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู) - - - - - - - 0.000
4 ปตร.คลอง 13 สายล่าง กรุงเทพฯ 0.000 0.000 0.000 16.000 2.000 0.000 0.000 18.000
5 ปตร.สน.ปลายคลอง 21 ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก
1 สถานี ปตร.เจ้าเจ็ด – บางยี่หน สะพานด้านท้ายน้ำ พระนครศรีอยุธยา 0.000 0.000 0.000 1.000 26.000 1.000 0.000 28.000
2 สถานี ท้าย สน.พระพิมล นครปฐม 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000 0.000 0.000 33.000
3 สถานี ผักไห่ - เจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา 0.000 0.000 4.000 11.000 2.000 0.000 0.000 17.000
โทรมาตรคลองนาทวี
1 ฝายปลักหนู : TNW1 สงขลา 3.000 1.000 0.000 31.000 6.000 14.000 8.000 63.000
2 ประตูระบายน้ำปลักปลิง : TNW2 สงขลา 2.000 2.000 13.000 17.000 1.000 - - 35.000
3 ประตูระบายน้ำคลองจะนะ : TNW3 สงขลา 1.000 11.000 0.000 11.000 6.000 18.000 10.000 57.000
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร - - - - - - - 0.000
2 บ้านท่าทับทิม ชุมพร - - - - - - - 0.000
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม 0.000 0.000 1.000 0.000 76.000 0.000 0.000 77.000
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม 0.000 0.000 0.000 0.000 18.000 25.000 0.000 43.000
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์)
2 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ)
3 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด)

Back to Top