สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 1.412
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.431
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.064
- 0.000 29/09/2020 05:15
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.023
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.046
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.048
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.052
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.009
- 0.000 29/09/2020 05:15

Back to Top