สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 - - - -
2 52 - - - -
3 53 - - - -

Back to Top