ข้อมูลน้ำ / น้ำฝน (ล่าสุด)

สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 29/01/2019 เวลา 11:00
สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 29/01/2019 เวลา 11:00
สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 29/01/2019 เวลา 11:00
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก)
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 30/08/2019 เวลา 15:30
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 03/06/2018 เวลา 15:45
ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู : เมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 07/07/2019 เวลา 03:15
วังยาง
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร ระยะบานประตู 2 : เมตร
ระยะบานประตู 3 : เมตร ระยะบานประตู 4 : เมตร
ระยะบานประตู 5 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 17/04/2019 เวลา 08:00
วังบัว
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร ระยะบานประตู 2 : เมตร
ระยะบานประตู 3 : เมตร ระยะบานประตู 4 : เมตร
ระยะบานประตู 5 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 09/06/2019 เวลา 04:00
ปตร.คลองท่าแซะ
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/06/2019 เวลา 12:15
บ้านท่าทับทิม
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 28/03/2019 เวลา 13:15
สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร ระยะบานประตู 2 : เมตร
ระยะบานประตู 3 : เมตร ระยะบานประตู 4 : เมตร
ระยะบานประตู 5 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 02/10/2020 เวลา 18:00
สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่)
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 01/02/2019 เวลา 12:30
ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่)
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 16/11/2018 เวลา 20:00
ปตร.คลองสุคต
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 03/04/2020 เวลา 09:00
สถานีฝายคลองบ้านพร้าว
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 02/10/2020 เวลา 18:00
สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 02/10/2020 เวลา 18:00
สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 27/08/2018 เวลา 18:30
สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 02/10/2020 เวลา 17:45
ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 16/02/2019 เวลา 19:15
ปตร. ท่าแนะ
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 02/10/2020 เวลา 17:45
ประตูบางยี่หน
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 10/09/2017 เวลา 16:15
ประตูปลายคลองสาลี
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร ระยะบานประตู 2 : เมตร
ระยะบานประตู 3 : เมตร ระยะบานประตู 4 : เมตร
ระยะบานประตู 5 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 23/07/2018 เวลา 09:15
ประตูคลองขนมจีน
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร ระยะบานประตู 2 : เมตร
ระยะบานประตู 3 : เมตร ระยะบานประตู 4 : เมตร
ระยะบานประตู 5 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 23/07/2018 เวลา 09:15
อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 02/10/2020 เวลา 17:45
ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 30/08/2019 เวลา 18:15
ประตูระบายน้ำบางแขยง
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 30/07/2019 เวลา 17:00
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 02/10/2020 เวลา 17:45
สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู)
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 12/09/2019 เวลา 11:15
สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1
ระดับน้ำในอ่าง : ม. (รทก.) ระดับน้ำในคลองจุดที่ 1 : ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 2 : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 3 : ม. (รทก.) ระดับน้ำในคลองจุดที่ 4 : ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 5 : ม. (รทก.) ระดับน้ำในคลองจุดที่ 6 : ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 7 : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 17/11/2020 เวลา 20:30
สะพานวังชะโด
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 13/11/2020 เวลา 18:00
ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 04/11/2019 เวลา 15:30
ปตร.ฉิมพลี
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 04/11/2019 เวลา 15:30
สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์)
ความเร็วน้ำ : ม./วินาที ระดับน้ำ : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:00
สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ)
ความเร็วน้ำ : ม./วินาที ระดับน้ำ : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:15
สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด)
ความเร็วน้ำ : ม./วินาที ระดับน้ำ : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:15
สถานีนางรอง
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 10:00
สถานีวังตะไคร้
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 10:15
สถานีสาริกา
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 10:15
ปตร.คลอง 13 สายล่าง
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
คลองสีเสียด
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
คลองขุนแก้ว
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
ปตร.สน.ปลายคลอง 21
ระดับน้ำด้านเหนือ : ม. (รทก.) ระดับน้ำด้านท้าย : ม. (รทก.)
อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1 : เมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
คลองลำพุงแห้ง
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
คลองขนุน
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
เขานางบวช
ระดับน้ำ : ม. (รทก.)      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:30
นครนายก(หลังจวนผู้ว่าฯ)
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:30
ฝายปลักหนู : TNW1
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
ประตูระบายน้ำปลักปลิง : TNW2
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 22/11/2020 เวลา 17:00
ประตูระบายน้ำคลองจะนะ : TNW3
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
สถานี ปตร.เจ้าเจ็ด – บางยี่หน สะพานด้านท้ายน้ำ
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
สถานี ท้าย สน.พระพิมล
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
สถานี ผักไห่ - เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
ฝายท่าลาด
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45
คลองส่งน้ำ ท่าลาด ตอน 2
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 09:45

Back to Top