โครงการท่าลาด

ระดับน้ำ 2.840 ม. (รทก.)
อัตราการไหล ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 09:00
ระดับน้ำ 5.570 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 31.900 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.460 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 09:15
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top