โครงการท่าลาด

ระดับน้ำ 4.590 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 28/02/2023 เวลา 13:30
ระดับน้ำ 2.665 ม. (รทก.)
อัตราการไหล ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 28/02/2023 เวลา 13:30
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top