โครงการท่าลาด

ระดับน้ำ 3.039 ม. (รทก.)
อัตราการไหล ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 08/08/2022 เวลา 17:30
ระดับน้ำ 4.660 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 35.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.620 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 08/08/2022 เวลา 17:30
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top