โครงการท่าลาด

ระดับน้ำ 3.203 ม. (รทก.)
อัตราการไหล ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2021 เวลา 05:45
ระดับน้ำ 6.350 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 71.500 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.780 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2021 เวลา 05:45
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top