โครงการท่าลาด

ระดับน้ำ 4.300 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 23.200 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.450 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 11:00
ระดับน้ำ 2.214 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/11/2020 เวลา 11:00
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top