โครงการท่าลาด

ระดับน้ำ 4.780 ม. (รทก.)
อัตราการไหล 0.000 ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ 0.000 ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/09/2023 เวลา 14:30
ระดับน้ำ 2.398 ม. (รทก.)
อัตราการไหล ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน 0.000 มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 24/09/2023 เวลา 14:30
ภาพจากกล้อง CCTV

Back to Top