ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - - - - - - -
2 วังบัว กำแพงเพชร - - - - - - -
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - - - - - -
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - - - - - -
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - - - - - - -
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - - - - -
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - - - - - - -
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - - - - -
6 ปตร. ท่าแนะ - - - - - - -
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - - - - -
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - - - - -
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - -
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 34 - - - - - - -
2 35 - - - - - - -
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ - - - - - - -
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ - - - - - - -
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 - 3.203
2 สถานีท่าลาด 1 5.510 4.570 4.460 -1.910 4.710 4.970 - 3.718
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 1.420 1.390 1.300 1.290 1.300 1.790 - 1.415
2 คลองพระยาบันลือ 0.830 0.850 0.810 0.890 0.960 0.980 - 0.887
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 3.980 4.010 4.040 4.060 4.060 4.060 - 4.035
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 4.862 4.613 4.864 5.819 5.504 7.661 - 5.554
2 NY7 4.748 4.518 4.519 4.958 4.603 5.286 - 4.772
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - - - - - -
2 ประตูปลายคลองสาลี - - - - - - -
3 ประตูคลองขนมจีน - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ - - - - - - -
2 ปตร.คลองสุคต - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - - - - - -
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ - - - - - - -
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ - - - - - - -
2 Demo2 กรุงเทพฯ - - - - - - -
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 - - - - - - -
2 52 - - - - - - -
3 53 - - - - - - -
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 IFQ279749006 - - - - - - -
2 IFQ279749007 - - - - - - -
3 IFQ279749025 - - - - - - -

Back to Top