ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ.
29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08 04/08
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - - - - - - -
2 วังบัว กำแพงเพชร - - - - - - -
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - - - - - -
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - - - - - -
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - - - - - - -
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - - - - -
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - - - - - - -
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - - - - -
6 ปตร. ท่าแนะ - - - - - - -
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - - - - -
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - - - - -
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - -
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 34 - - - - - - -
2 35 - - - - - - -
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ - - - - - - -
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ - - - - - - -
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.114 2.101 2.206
2 สถานีท่าลาด 1 4.770 4.540 4.590 4.390 4.400 4.510 4.420 4.517
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.740 0.730 0.690 0.670 0.650 0.620 0.600 0.671
2 คลองพระยาบันลือ 0.620 0.590 0.570 0.550 0.500 0.470 0.440 0.534
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 1.160 1.150 1.130 1.100 1.040 0.970 0.930 1.069
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 4.943 5.009 4.837 4.759 4.672 4.652 4.548 4.774
2 NY7 4.809 4.788 4.594 4.532 4.623 4.676 4.571 4.656
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - - - - - -
2 ประตูปลายคลองสาลี - - - - - - -
3 ประตูคลองขนมจีน - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ - - - - - - -
2 ปตร.คลองสุคต - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - - - - - -
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ - - - - - - -
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 Demo1 กรุงเทพฯ - - - - - - -
2 Demo2 กรุงเทพฯ - - - - - - -
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 - - - - - - -
2 52 - - - - - - -
3 53 - - - - - - -
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 IFQ279749006 - - - - - - -
2 IFQ279749007 - - - - - - -
3 IFQ279749025 - - - - - - -

Back to Top