ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ.
23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - - - - - - -
2 วังบัว กำแพงเพชร - - - - - - -
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - - - - - -
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.787
DS 21.841
US 25.729
DS 21.835
US 25.640
DS 21.823
US 25.644
DS 21.835
US 25.643
DS 21.848
US 25.658
DS 21.845
- US 25.684
DS 21.838
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.787
DS 25.866
US 25.729
DS 25.848
US 25.640
DS 25.847
US 25.644
DS 25.852
US 25.643
DS 25.851
US 25.658
DS 25.859
- US 25.684
DS 25.854
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - - - - -
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.787
DS 24.650
US 25.729
DS 24.677
US 25.640
DS 24.686
US 25.644
DS 24.667
US 25.643
DS 24.691
US 25.658
DS 24.702
- US 25.684
DS 24.679
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - - - - -
6 ปตร. ท่าแนะ US 33.363
DS 25.525
US 33.363
DS 25.525
US 33.363
DS 25.525
US 33.363
DS 25.525
US 33.363
DS 25.525
US 33.363
DS 25.525
- US 33.363
DS 25.525
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - - - - -
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - - - - -
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - -
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - -
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว - - - - - - -
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 161.121 161.275 161.168 161.158 161.137 161.205 - 161.177
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 171.595 171.889 171.895 171.906 171.919 172.505 - 171.952
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ - - - - - - -
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ - - - - - - -
โครงการท่าลาด
1 ฝายท่าลาด ฉะเชิงเทรา - - - - - - -
2 คลองส่งน้ำ ท่าลาด ตอน 2 ฉะเชิงเทรา - - - - - - -
โครงการพระยาบรรลือ
1 สถานี ปตร.เจ้าเจ็ด – บางยี่หน สะพานด้านท้ายน้ำ นนทบุรี - - - - - - -
2 สถานี ปตร.พระยาบรรลือ สะพานด้านท้ายน้ำ นนทบุรี - - - - - - -
3 สถานี ผักไห่ - เจ้าเจ็ด นนทบุรี - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก 24.070 24.400 24.120 23.990 23.900 24.260 - 24.123
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 25.940 26.200 25.950 25.820 25.760 26.190 - 25.977
3 สถานีสาริกา นครนายก 14.675 14.815 14.685 14.605 14.555 14.755 - 14.682
4 คลองสีเสียด นครนายก 6.990 7.803 7.045 6.965 6.927 7.916 - 7.274
5 คลองขุนแก้ว นครนายก 6.487 6.501 6.519 6.462 6.531 6.723 - 6.537
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 28.332 28.389 28.302 28.269 28.252 28.360 - 28.317
7 คลองขนุน นครนายก 9.206 9.877 9.445 9.205 9.160 10.159 - 9.509
8 เขานางบวช นครนายก 5.417 6.349 5.334 5.005 4.777 6.575 - 5.576
9 นครนายก(หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 4.992 5.195 4.586 4.646 4.441 5.280 - 4.857
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - - - - - -
2 ประตูปลายคลองสาลี - - - - - - -
3 ประตูคลองขนมจีน - - - - - - -
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา - - - - - - -
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่) - - - - - - -
2 ปตร.คลองสุคต - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - US 0.519
DS -0.065
US 0.629
DS 0.057
- US 0.436
DS 0.099
US 0.604
DS 0.260
- US 0.547
DS 0.088
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่) - - - - - - -
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู) - - - - - - -
4 ปตร.คลอง 13 สายล่าง กรุงเทพฯ US 0.819
DS -2.896
US 0.819
DS -2.896
US 0.819
DS -2.895
US 0.819
DS -2.902
US 0.819
DS -2.906
US 0.819
DS -2.898
- US 0.819
DS -2.899
5 ปตร.สน.ปลายคลอง 21 ฉะเชิงเทรา US -1.127
DS 1.955
US -1.061
DS 1.996
US -1.216
DS 2.098
US -0.059
DS 1.932
US -1.023
DS 1.464
US -1.125
DS 1.424
- US -0.935
DS 1.812
โทรมาตรคลองนาทวี
1 ฝายปลักหนู : TNW1 สงขลา 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 - 0.002
2 ประตูระบายน้ำปลักปลิง : TNW2 สงขลา 20.872 21.005 21.208 21.123 20.944 20.851 - 21.001
3 ประตูระบายน้ำคลองจะนะ : TNW3 สงขลา 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 - 2.702
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร - - - - - - -
2 บ้านท่าทับทิม ชุมพร - - - - - - -
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 1.329
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.491
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.059
อ่างเก็บน้ำ : 1.391
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.513
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.061
อ่างเก็บน้ำ : 1.297
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.506
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.060
อ่างเก็บน้ำ : 1.368
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.432
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.059
อ่างเก็บน้ำ : 1.308
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.432
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.058
อ่างเก็บน้ำ : 1.345
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.432
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.066
- Reservoir : 1.340
Level 1 : 0.468
Level 2 : 0.061
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.021
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.044
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.048
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.046
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.006
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.073
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.047
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.047
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.051
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.013
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.062
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.044
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.046
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.047
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.010
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.033
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.042
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.043
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.043
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.008
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.037
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.040
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.040
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.040
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.008
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.024
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.046
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.049
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.052
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.008
- Reservoir : 0.042
Level 1 : 0.044
Level 2 : 0.046
Level 3 : 0.047
Level 4 : 0.009
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 47.229 47.655 47.751 47.737 47.609 47.623 -
2 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) - - - - - - -
3 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 30.574 31.391 31.969 32.020 32.098 31.786 -

Back to Top