ข้อมูลสถานีวัด

ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด วัดน้ำ วัดน้ำฝน CCTV รายละเอียด
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
วังยาง กำแพงเพชร 13.64215002 , 100.5360603
วังบัว กำแพงเพชร 13.70753377 , 100.7798195
โครงการชลประทานพระพิมล
ปตร.ทวีวัฒนา นครปฐม 13.836821 , 100.312367
ปตร.ฉิมพลี นครปฐม 13.76791 , 102.41422
ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม 13.76786 , 102.41422
โครงการชลประทานพัทลุง
สถานีฝายคลองบ้านพร้าว 7.83313 , 99.91113
สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 7.8335 , 99.91042
สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 7.84374 , 99.93839
สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 7.83264 , 99.91079
ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 7.82651 , 99.91667
ปตร. ท่าแนะ 7.72949 , 99.9142
โครงการชลประทานสระแก้ว
สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ xxxxx สระแก้ว 13.63714 , 102.43961
สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 13.72185 , 102.46489
สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ xxxxx สระแก้ว 13.76789 , 102.41426
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
34 13.767 , 102.41422
35 13.768 , 102.41422
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 15.88851626 , 104.6303141
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 15.8907761 , 104.5853427
โครงการท่าลาด
สถานีท่าลาด 2 13.607418 , 101.247622
สถานีท่าลาด 1 13.70815 , 101.401402
โครงการพระยาบรรลือ
เจ้าเจ็ดบางยี่หน 14.153157 , 100.478968
คลองพระยาบันลือ 14.027063 , 100.183184
ผักไห่เจ้าเจ็ด 14.333081 , 100.388203
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
Ny.1B 13.7676 , 102.41678
NY7 13.76765 , 102.41768
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
ประตูบางยี่หน 14.384802 , 100.172956
ประตูปลายคลองสาลี 14.291862 , 100.144957
ประตูคลองขนมจีน 14.317643 , 100.409789
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ 13.5988 , 100.23543
ปตร.คลองสุคต 13.80517 , 100.27121
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 13.9685 , 100.55341
สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ คลองหกวาสายล่าง 13.96986 , 101.1341
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ 13.7869022 , 100.5126412
Demo2 กรุงเทพฯ 13.7809022 , 100.6027412
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
51 13.76686 , 102.41422
52 13.76781 , 102.41444
53 13.76755 , 102.41087
สำนักงานชลประทานที่ 3
IFQ279749006 13.769 , 102.41422
IFQ279749007 IFQ279749007 13.76986 , 102.41422
IFQ279749025 13.76746 , 102.41422

Back to Top