ข้อมูลสถานีวัด

ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด วัดน้ำ วัดน้ำฝน CCTV รายละเอียด
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
วังยาง ต.วังยาง อ.คลองขลุง กำแพงเพชร 16.199967 , 99.77089
วังบัว ต.เทพนคร อ.เมือง กำแพงเพชร 16.437527 , 99.545242
โครงการชลประทานพระพิมล
ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม 13.836821 , 100.312367
ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม 0 , 0
ปตร.ฉิมพลี นครปฐม 0 , 0
โครงการชลประทานพัทลุง
สถานีฝายคลองบ้านพร้าว 7.83313 , 99.91113
สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 7.8335 , 99.91042
สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 7.84374 , 99.93839
สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 7.83264 , 99.91079
ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 7.82651 , 99.91667
ปตร. ท่าแนะ 7.72949 , 99.9142
โครงการชลประทานสระแก้ว
สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 13.63714 , 102.43961
สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 13.72185 , 102.46489
สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 13.76789 , 102.41426
ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 13.75392 , 102.42357
สะพานวังชะโด ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 13.66347 , 102.53667
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14.820902 , 99.546667
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14.873736 , 99.513687
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 15.88851 , 104.63031
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 15.89077 , 104.58534
โครงการท่าลาด
ฝายท่าลาด ฉะเชิงเทรา 13.708122 , 101.401463
คลองส่งน้ำ ท่าลาด ตอน 2 ฉะเชิงเทรา 13.607273 , 101.247054
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
สถานีนางรอง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี นครนายก 14.31506 , 101.31302
สถานีวังตะไคร้ ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 14.32135 , 101.30622
สถานีสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 14.28661 , 101.27691
คลองสีเสียด นครนายก 14.252294 , 101.281484
คลองขุนแก้ว นครนายก 14.230951 , 101.274771
คลองลำพุงแห้ง นครนายก 14.311466 , 101.295473
คลองขนุน นครนายก 14.262506 , 101.289163
เขานางบวช นครนายก 14.245793 , 101.274307
นครนายก(หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 14.245793 , 101.274306
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
ประตูบางยี่หน 14.384802 , 100.172956
ประตูปลายคลองสาลี 14.291862 , 100.144957
ประตูคลองขนมจีน 14.317643 , 100.409789
ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา อยุธยา 14.315965 , 100.389604
ประตูระบายน้ำบางแขยง ต.บางยี่โท อ.บางไทร อยุธยา 14.307534 , 100.45247
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่) 13.5988 , 100.23543
ปตร.คลองสุคต 13.80517 , 100.27121
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 13.9685 , 100.55341
สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่) คลองหกวาสายล่าง 13.96986 , 101.1341
สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู) 13.95893 , 100.8945
ปตร.คลอง 13 สายล่าง ต.หนองจอก อ.หนองจอก กรุงเทพฯ 13.85893 , 100.86774
ปตร.สน.ปลายคลอง 21 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 13.93738 , 101.14536
โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก
สถานี ปตร.เจ้าเจ็ด – บางยี่หน สะพานด้านท้ายน้ำ ตำบล บ้านม้า อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 14.153157 , 100.478968
สถานี ท้าย สน.พระพิมล ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน นครปฐม 14.027056 , 100.183195
สถานี ผักไห่ - เจ้าเจ็ด ตำบล เจ้าเสด็จ อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา 14.333081 , 100.388203
โทรมาตรคลองนาทวี
ฝายปลักหนู : TNW1 อ.นาทวี สงขลา 6.688152 , 100.67524
ประตูระบายน้ำปลักปลิง : TNW2 อ.นาทวี สงขลา 6.745475 , 100.698592
ประตูระบายน้ำคลองจะนะ : TNW3 อ.จะนะ สงขลา 6.884645 , 100.751623
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร 10.70802 , 99.17843
บ้านท่าทับทิม ชุมพร 10.609511 , 99.156037
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน นครปฐม 13.95904 , 99.98058
สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน นครปฐม 13.95983 , 99.97902
สำนักงานชลประทานที่ 3
สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 17.1474 , 100.09367
สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) 16.86499 , 100.24479
สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 16.580523 , 100.23864

Back to Top