ข้อมูลสถานีวัด

ชื่อสถานี ST.10 : กรมชลปากเกร็ด
ประเภทสถานี วัดน้ำ , วัดน้ำฝน
ที่อยู่
จังหวัด กรุงเทพฯ
พิกัด 13.7869022 , 100.5126412

Back to Top