ข้อมูลสถานีวัด

ชื่อสถานี : CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ
ประเภทสถานี วัดน้ำ , วัดน้ำฝน
ที่อยู่
จังหวัด กรุงเทพฯ
พิกัด 13.7809022 , 100.6027412

Back to Top