รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - 76.867 - 0.000 17/04/2019 08:00
2 วังบัว กำแพงเพชร - 0 - 0.000 09/06/2019 04:00
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - 0.000 07/07/2019 03:15
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - 0.000 04/11/2019 15:30
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - 0.000 04/11/2019 15:30
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - 0.000 02/10/2020 18:00
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - 0.000 - 0.000 02/10/2020 18:00
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - 0.872 - 0.000 27/08/2018 18:30
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - 0.000 - - 02/10/2020 17:45
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - 0.000 - 0.000 16/02/2019 19:15
6 ปตร. ท่าแนะ - - 0.000 02/10/2020 17:45
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.096 - 0.000 29/01/2019 11:00
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 41.890 - 0.000 29/01/2019 11:00
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 49.259 - 0.000 29/01/2019 11:00
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 41.295 - 0.000 17/11/2020 20:30
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 33.576 - 0.000 13/11/2020 18:00
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 161.244 - 0.000 02/10/2020 17:45
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 173.600 - 0.000 02/10/2020 17:45
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 174.663 - 0.000 30/08/2019 15:30
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 166.756 - 0.000 03/06/2018 15:45
โครงการท่าลาด
1 ฝายท่าลาด ฉะเชิงเทรา 4.840 0.000 0.000 0.000 08/03/2021 15:15
2 คลองส่งน้ำ ท่าลาด ตอน 2 ฉะเชิงเทรา 1.762 0.000 0.000 0.000 08/03/2021 15:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก 23.250 - 0.000 08/03/2021 15:30
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 25.340 - 0.000 08/03/2021 15:45
3 สถานีสาริกา นครนายก 0.000 - 0.000 08/03/2021 15:45
4 คลองสีเสียด-ก่อสร้างบานประตู นครนายก 6.760 - 0.000 05/02/2021 15:00
5 คลองขุนแก้ว นครนายก 5.936 - 0.000 08/03/2021 15:00
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 28.044 - 1.000 08/03/2021 15:00
7 คลองขนุน นครนายก 9.014 - 0.000 08/03/2021 15:15
8 เขานางบวช นครนายก 4.802 - - 08/03/2021 15:00
9 นครนายก(หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 4.819 - 0.000 08/03/2021 15:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - 5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี - - 0.000 23/07/2018 09:15
3 ประตูคลองขนมจีน - - 0.000 23/07/2018 09:15
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา - 0 - 0.000 30/08/2019 18:15
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา - 0 - 0.000 30/07/2019 17:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่) - 0.000 - 0.000 16/11/2018 20:00
2 ปตร.คลองสุคต - 47.166 - 0.000 03/04/2020 09:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - 0.000 02/10/2020 18:00
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่) - - 0.000 01/02/2019 12:30
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู) - - 0.000 12/09/2019 11:15
4 ปตร.คลอง 13 สายล่าง กรุงเทพฯ - - 0.000 08/03/2021 15:15
5 ปตร.สน.ปลายคลอง 21 ฉะเชิงเทรา - - 0.000 12/01/2021 06:00
โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก
1 สถานี ปตร.เจ้าเจ็ด – บางยี่หน สะพานด้านท้ายน้ำ พระนครศรีอยุธยา 0.800 0.000 0.000 0.000 08/03/2021 15:00
2 สถานี ท้าย สน.พระพิมล นครปฐม 0.520 0.000 0.000 0.000 08/03/2021 15:00
3 สถานี ผักไห่ - เจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา 0.900 0.000 0.000 0.000 08/03/2021 15:00
โทรมาตรคลองนาทวี
1 ฝายปลักหนู : TNW1 สงขลา 0.000 - 0.000 08/03/2021 15:00
2 ประตูระบายน้ำปลักปลิง : TNW2 สงขลา 20.827 - 0.000 08/03/2021 15:00
3 ประตูระบายน้ำคลองจะนะ : TNW3 สงขลา 2.702 - 0.000 08/03/2021 15:00
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร 1.000 - 0.000 24/06/2019 12:15
2 บ้านท่าทับทิม ชุมพร 0.001 - 0.000 28/03/2019 13:15
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 0.496
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.434
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.059
- 0.000 08/03/2021 15:00
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.100
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.060
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.070
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.074
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.272
- 0.000 08/03/2021 15:00
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 45.361 140.529 0.380 - 08/03/2021 14:15
2 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) 37.585 131.466 0.320 - 08/03/2021 14:30
3 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 31.675 125.754 0.390 - 08/03/2021 14:30

Back to Top