รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 4.790 0.000 0.000 0.000 24/09/2023 12:30
2 สถานีท่าลาด 2 2.397 0.000 0.000 0.000 24/09/2023 12:30
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.710 0.000 0.000 0.000 24/09/2023 12:30
2 ปากคลอง พระพิมล 0.440 0.000 0.000 0.000 07/08/2023 14:45
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 2.050 0.000 0.000 0.000 29/01/2023 23:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 5.010 - - - 24/09/2023 12:45
2 NY7 4.712 - - 0.000 24/09/2023 12:45
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ -0.246 - - 0.000 24/09/2023 12:30
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - -

Back to Top