รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 2.636 0.000 0.000 0.000 17/05/2022 23:15
2 สถานีท่าลาด 1 4.480 0.000 0.000 0.000 17/05/2022 23:15
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.510 0.000 0.000 2.000 17/05/2022 23:15
2 ปากคลอง พระพิมล 0.920 0.000 0.000 0.000 17/05/2022 23:15
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 1.980 0.000 0.000 0.000 17/05/2022 23:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 4.532 - - - 17/05/2022 23:15
2 NY7 4.566 - - 0.000 17/05/2022 23:15
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ 1.184 - - 0.000 04/10/2021 12:00

Back to Top