รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - - - -
2 วังบัว กำแพงเพชร - - - -
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ทวีวัฒนา นครปฐม - - - -
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - - -
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - -
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - - -
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - - - -
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - -
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - - - -
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - -
6 ปตร. ท่าแนะ - - - -
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - -
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - -
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - -
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 34 - - - -
2 35 - - - -
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ - - - -
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ - - - -
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 3.203 0.000 0.000 0.000 16/10/2021 05:00
2 สถานีท่าลาด 1 6.330 63.500 0.700 0.000 16/10/2021 05:00
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 1.790 0.000 0.000 0.000 16/10/2021 05:00
2 คลองพระยาบันลือ 1.150 23.900 0.550 0.000 16/10/2021 05:00
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 4.060 41.800 0.470 0.000 16/10/2021 05:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 8.565 - - - 16/10/2021 05:15
2 NY7 6.144 - - 0.000 16/10/2021 05:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - - -
2 ประตูปลายคลองสาลี - - - -
3 ประตูคลองขนมจีน - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ - - - -
2 ปตร.คลองสุคต - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - - -
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ - - - -
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ 1.184 - - 0.000 04/10/2021 12:00
2 Demo2 กรุงเทพฯ - - - -
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 - - - -
2 52 - - - -
3 53 - - - -
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 IFQ279749006 - - - -
2 IFQ279749007 - - - -
3 IFQ279749025 - - - -

Back to Top