รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 3.026 0.000 0.000 0.000 08/08/2022 16:00
2 สถานีท่าลาด 1 4.630 33.700 0.600 0.000 08/08/2022 16:00
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.910 36.000 0.350 0.000 08/08/2022 16:00
2 ปากคลอง พระพิมล 1.010 0.000 0.000 0.000 08/08/2022 16:00
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 2.070 17.500 0.390 0.000 08/08/2022 16:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 5.486 - - - 08/08/2022 16:00
2 NY7 4.615 - - 0.000 08/08/2022 15:45
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ -0.476 - - 0.000 08/08/2022 16:00

Back to Top