รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 5.470 0.000 0.000 0.000 27/02/2024 12:15
2 สถานีท่าลาด 2 2.842 0.000 0.000 0.000 27/02/2024 12:15
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 1.280 0.000 0.000 0.000 30/11/2023 17:45
2 ปากคลอง พระพิมล 0.440 0.000 0.000 0.000 07/08/2023 14:45
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 2.050 0.000 0.000 0.000 29/01/2023 23:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 NY7 4.322 - - 0.000 14/11/2023 19:45
2 Ny.1B 11 4.255 - - - 14/11/2023 20:00
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ -1.824 - - 0.000 27/02/2024 12:15
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - -
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 0.000 - - 0.000 07/12/2022 13:15
2 52 0.000 - - 0.000 06/12/2022 23:54
3 53 - - - -

Back to Top