รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 1.931 0.000 0.000 0.000 03/12/2021 02:15
2 สถานีท่าลาด 1 4.150 0.000 0.000 0.000 03/12/2021 02:15
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 1.140 59.100 0.530 0.000 03/12/2021 02:15
2 ปากคลอง พระพิมล 1.110 24.500 0.430 0.000 03/12/2021 02:15
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 3.270 34.200 0.490 0.000 03/12/2021 02:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 4.056 - - - 03/12/2021 06:45
2 NY7 4.185 - - 0.000 03/12/2021 06:45
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ 1.184 - - 0.000 04/10/2021 12:00

Back to Top